Leopold Kozłowski


Urodził się przed wojną w Przemyślanach pod Lwowem.

Absolwent lwowskiego konserwatorium i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie.

Kompozytor, dyrygent, pianista. Był kierownikiem muzycznym Teatru Żydowskiego w Warszawie i cygańskiego zespołu Roma, oraz konsultantem muzycznym zespołu Rzeszowiacy. Założyciel Zespołu Pieśni i Tańca Krakowskiego Okręgu Wojskowego.

Opracował wszystkie polskie wersje musicalu „Skrzypek na dachu”.

Autor muzyki teatralnej i filmowej m.in. do „ Austerii”, „Wichrów Wojny”, polskich sekwencji „Wojny i miłości”, sekwencji cygańskich „Wiosennych wód”, muzyki obozowej i gettowej do „Listy Schindlera”.

W „Liście Schindlera” zagrał rolę Inwestora. Razem z Itzhakiem Perlmanem wystąpił w filmie „In the Fiddler’s House”.

Jego życie i twórczość opowiedziane zostały w amerykańskim filmie „The Last Klezmer”.